Privacyverklaring

Privacy- en cookieverklaring

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookie-beleid. Ik respecteer de privacy van mijn gebruikers en ik ga zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens.

Bedrijfsgegevens

De website www.praktijkarma.nl wordt beheerd door Praktijk Arma.

Praktijk Arma

Zilverschoon 19

2224 GJ Katwijk

Website en mailadres

www.praktijkarma.nl

info@praktijkarma.nl

KVK: 64859215

Heb je vragen over deze privacy verklaring neem dan contact op met: info@praktijkarma.nl

Verwerking persoonsgegevens

Praktijk Arma respecteert de privacy van haar gebruikers.

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verorderdening Gegevensbescherming (AVG wet) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Telecommunicatiewet. 

Voor de website (www.praktijkarma.nl ) en de werking van de website wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten en plug-ins. Hieronder volgt uitleg over het gebruik van deze diensten en plug-ins.

Wat zijn persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens bij Praktijk Arma.

Ieder stukje informatie waarmee je een persoon identificeert. Ook je zakelijke mailadres of een IP adres. Daarom gelden de privacy regels voor zowel bedrijven als consumenten.

Privacy algemeen

Praktijk Arma verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen wanneer deze door de klant zelf, bewust, aan haar zijn verstrekt.

Gebruik persoonsgegevens

We slaan voor verschillende redenen informatie op. Hieronder kun je lezen welke informatie we van jou verzamelen, opslaan en waarvoor.

Persoonsgegevens

Wanneer jij je online aanmeldt voor een gratis weggever, gratis product, nieuwsbrief en het contactformulier invult, een offerte aanvraagt of andere aanvragen doet voor een van mijn diensten, zal aan jou gevraagd worden om gegevens in te vullen.

Ik verwerk in dat geval alleen de gegevens die jij zelf verstrekt.

Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • (Persoonlijke) website
  • Telefoonnummer of skypeadres
  • Bedrijfsnaam
  • Straat en huisnummer
  • Woonplaats
  • BTW nummer

Persoonlijke informatie die je vrijwillig deelt in een reactie op een blogartikel, via het contact formulier of een ander formulier.

Doeleinden

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

Hierdoor kun je gebruik maken van alle functies op de website.

Je naam en emailadres wordt gebruikt voor het verzenden van blogs, nieuwsbrieven, nieuwtjes en retargeting voor Facebookadvertenties. We doen dit alleen met gegevens die we verkregen hebben via het downloaden van gratis documenten, niet met gegevens die via ons contact – of offerteformulieren binnengekomen zijn.

Praktijk Arma kan je bellen of mailen, als dit nodig is om een dienst te kunnen leveren, je toegang te geven tot de membersite of antwoord te geven op vragen.

Om jouw te informeren over wijzigingen van onze producten en diensten.

Er wordt nooit een email adres zelf door Praktijk Arma toegevoegd aan een mailinglijst.

Je naam, emailadres, website en telefoonnummer en/of skypeadres die jij invult bij een formulier voor een offerteaanvraag, worden gebruikt om een offerte te kunnen maken. Deze gegevens worden opgeslagen in de mailbox van Praktijk Arma en wordt daar 5 jaar bijgehouden. Tot het moment jij een klant bij ons wordt, zetten we deze gegevens niet in ons e-mailmarketingsysteem.

Wanneer jij het contactformulier invult, zijn jouw naam en e-mailadres nodig om jou van een reactie te kunnen voorzien.

Door de gegevens te verstrekken geef je Praktijk Arma toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken.

Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als er bepaalde diensten voor je moeten uitgevoerd worden. Wij verwerken jouw gegevens dus op grond van artikel 8 sub a en sub b Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens delen met derden

Met een mailingprovider

Je persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van een mailingprovider die gebruikt wordt door Praktijk Arma, zoals in mijn Laposta.

Check hoe Laposta met de privacy van je gegevens omgaat hier: https://laposta.nl/privacy-statement

Retargeting

Daarnaast delen wij gegevens, die we verkregen hebben via het downloaden van een gratis document, met Facebook om zo advertentiedoelgroepen te maken. Meer informatie over het privacybeleid van Facebook vind je hier. Jouw gegevens kunnen door Facebook ook worden doorgegeven naar de Verenigde Staten. Deze doorgifte van gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over de doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten door Facebook vind je hier.

Boekhouding

Voor ons bedrijf moeten wij een boekhouding bijhouden. Hiervoor gebruiken wij een boekhoudprogramma. Hierin verzamelen wij de facturen die zijn aangemaakt na het plaatsen van een bestelling door jou. Hierdoor zijn jouw NAW-gegevens bekend bij ons boekhoudprogramma.

Varia

Er zijn nog enkele bedrijven die mogelijk toegang hebben tot jouw gegevens waaronder de boekhouder, webhost en virtuele assistente. Met deze mensen heeft Praktijk Arma een verwerkersovereenkomst afgesloten zodat duidelijk is hoe zij jouw gegevens beschermen.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@praktijkarma.nl

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op uw voorkeuren worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Advertentiecookies
Met jouw toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen, cookies van Google (DoubleClick) en Facebook (Facebook Custom Audience, Facebook Impressions, Facebook Connect en Facebook Pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevantere advertenties worden weergegeven.

Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vind je hier.

Meer informatie over de cookies van Facebook vind jehier.

Google Analytics

Onze website plaatst cookies van Google. Graag willen wij inzicht in het gebruik van de website om deze te kunnen optimaliseren voor gebruik. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt omdat deze niet zichtbaar is en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon voor ons. Google Analytics hanteert daarnaast zelf een beleid wat online vindbaar is.

Deze informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd.

Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers.

Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden.

Social media

We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. De verschillende social mediakanalen gebruiken code waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social mediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Van de volgende social media-kanalen hebben wij de buttons geplaatst.

Lees de privacyverklaringen van de door Praktijk Arma gebruikte social mediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen en hoe ze met privacy omgaan.

We helpen je alvast op weg door hieronder de links naar de verschillende privacy verklaringen met je te delen:

Facebook

Instagram

Uitschakelen en verwijderen
Je kunt de cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet je zijn bij de instellingen van je browser. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

Links
Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten praktijkarma.nl Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn

Praktijk Arma bewaart je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

De gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de administratieve verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving worden, na afronding van de opdracht 7 jaar bewaard nadat de factuur is voldaan.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Wanneer jij je uitschrijft voor mails, wordt je op een uitschrijflijst gezet die NIET meer gemaild wordt. Je gegevens worden na maximaal 3 maanden verwijderd.

Meldplicht datalekken

Praktijk Arma kent de meldplicht datalekken. Worden er persoonsgegevens gemist of verloren? Dan melden we dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij een ernstige datalek of gevaar voor de personen erachter, moeten we ook de betreffende personen rechtstreeks informeren.

Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren.

Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail.

Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via info@praktijkarma.nl

Websitebezoekers jonger dan 16 jaar

Praktijk Arma heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar. Het is echter niet mogelijk om de leeftijd van bezoekers te controleren. Beschikt Praktijk Arma ongewild over gegevens van jouw kind, neem dan contact op om deze informatie te laten verwijderen via info@praktijkarma.nl

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Klachten

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Mochten we er samen niet uitkomen, dan kun je een klacht indienen op grond van de privacywetgeving bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.