Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk Arma verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Bij individuele sessies verwerkt Praktijk Arma, indien nodig, bijzondere of gevoelige persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Deze gegevens kunnen noodzakelijk zijn om de behandeling goed uit te kunnen voeren. De (bijzondere of gevoelige) persoonsgegevens zijn nodig voor het medisch dossier, die ik als zorgverlener verplicht ben bij te houden. De gegevens worden beveiligd bewaard.

Waarom we gegevens nodig hebben
Praktijk Arma verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen mailen of bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U op de hoogte te houden van onze diensten.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • U te mailen over inhoudelijke zaken betreft de behandeling die u bij ons volgt.
 • Het sturen van een factuur.
 • Om te voldoen aan het bijhouden van een (medisch) dossier.

Hoe lang we gegevens bewaren
Praktijk Arma zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw (medisch) dossier zal 15 jaar bewaard blijven.

Delen met anderen
Praktijk Arma deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gebruik cookies
Praktijk Arma maakt geen gebruik van cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@praktijkarma.nl. Praktijk Arma zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Praktijk Arma neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De opgeslagen gegevens (computer, telefoon, externe harde schijf) zijn voorzien van wachtwoorden. Back-ups worden in een afgesloten kast bewaard.

Contactgegevens
Wanneer u contact wilt opnemen met Praktijk Arma, kunt u ons als volgt bereiken:

Praktijk Arma

Randweg 35

2225 PJ,Katwijk

06-49977768

KvK: 64859215